ZNANSTVENA VALIDACIJA

Projekt „Vaučerom do validacije proizvoda“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Cilj projekta:

Cilj projekta je postići znanstvenu validaciju inovativnog proizvoda te njegove uspješnosti kao asistivne tehnologije pri čitanju osobama s disleksijom. Dodatni cilj je dobiti preporuke za poboljšanje inovativnog proizvoda temeljem kojih će se isti pripremiti za izlazak na inozemno tržište.

Očekivani rezultati projekta:

Izvješće o provedenom pilot istraživanju koje uključuje preporuke za poboljšanje proizvoda, analizu korisničkih rezultata iz aplikacije, te prikaze obilježja čitanja.

Kratki opis projekta:

Dinamički font realiziran kroz OmoReader aplikaciju i OmoType obitelj fontova ima ambiciju postati međunarodno važan inovativni hrvatski proizvod. Znanstvena validacija koju se želi provesti ovim projektom trebala bi dati dodatni zamah izlasku proizvoda na strana tržišta. Projekt se sastoji od analize, ispitivanja i izrade preporuka za unaprijeđenje Omoreader aplikacije i Omotype pisma koju za OmoLab provode stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, odnosno Laboratorija za psiholingvistička istraživanja Polin. Provedba je planirana tako da se temeljem ranije prikupljenih podataka o primjeni aplikacije provede pilot istraživanje s eksperimentalnom skupinom od 10 djece 4.razreda osnovne škole kojima je dijagnosticirana disleksija iz kojeg će proizaći preporuke o unaprjeđenju aplikacije

Ukupna vrijednost projekta: 40.000 kn / EU bespovratna sredstva: 30.000 kn

Razdoblje provedbe projekta: 13.5.2019. – 11.8.2019.

Više informacija o projektu: Petar Reić, vlasnik Omolab obrta, info@omolab.com

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost obrta Omolab.

OmoGallery

Grafike, posteri i majice jedinstvenog vizualnog jezika.

Couple / grafika

380,00 HRK

Away / poster

90,00 HRK

TurntableHeads / Grafika

380,00 HRK

Where To / poster

90,00 HRK

Partneri Projekta

closeicon