FONO-GRAF

Kako zabavno i učinkovito ostvariti vezu između grafema i fonema

U OmoLabu razvijamo funkcionalnost koja animaciju ispravnog pisanja slova povezuje sa zvučnom slikom – jinglom


Razvojem OmoType fonta ponudili smo alat kojim osobama s disleksijom olakšavamo borbu s manifestacijama poremećaja, ali ne utječemo direktno na njihovu korekciju. Naime, nemogućnost povezivanja grafema i fonema - slike i zvuka slovnog znaka - temeljni je uzrok teškoća u čitanju djece s disleksijom.

Stoga u OmoLabu razvijamo funkcionalnost koja animaciju ispravnog pisanja slova povezuje s zvučnom slikom – jinglom.

Zvučna slika (jingle) u trajanju 1-3 sekunde - može biti onomatopejska, apstraktna ili snimljena od strane terapeuta ili roditelja - stvara snažniju vezu između grafema i fonema.

Unutar iste funkcionalnosti mogu se 'uglazbiti' cijele riječi kako bi se ‘humaniziralo’ slova i učenje učinilo zabavnim. Zvučne slike komponiraju se unatar istog tonaliteta kako bi zvuk riječi bio harmoničan.

U fazi smo izrade animacija i komponiranja zvučnih slika.

Daljnji razvoj ove funkcionalnosti ide prema usmjerenoj pomoći kod pravilnog pisanja slova. Praćenjem / iscrtavanjem linija koje su prethodno izvedene animacijom, osim ispravnog pisanja, razvija se i fina motorika.

OmoGallery

Grafike, posteri i majice jedinstvenog vizualnog jezika.

Couple / grafika

380,00 HRK

Away / poster

90,00 HRK

TurntableHeads / Grafika

380,00 HRK

Where To / poster

90,00 HRK

Partneri Projekta

closeicon